2008

Επέκταση δραστηριοτήτων της Intrakat

Με 2 ακόμη έργα κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Intrakat σε Σέρρες και Γιάννουλη Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 1,73 εκατ. ευρώ.

Παιανία, 18 Μαρτίου 2008 – Δύο νέα έργα ύψους 1,73 εκατ. ευρώ, προστίθενται στον ήδη σημαντικό αριθμό έργων που έχει αναλάβει και εκτελεί η Intrakat στον εξειδικευμένο τομέα  κατασκευής  μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, όπου κατέχει πλέον ηγετική θέση.

Η Intrakat  υπέγραψε 2 νέες συμβάσεις, η πρώτη για λογαριασμό του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 1,32 εκατ. ευρώ ενώ η δεύτερη για λογαριασμό του δήμου Γιάννουλης Λάρισας προϋπολογισμού 0,41 εκατ. ευρώ.

Το προβλεπόμενο δίκτυο οπτικών ινών του δήμου Σερρών θα εκτείνεται σε 16,94 χλμ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009 ενώ του Δήμου Γιάννουλης θα εκτείνεται σε 6,43 χλμ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008. Με την ολοκλήρωση των δύο έργων θα παραδοθούν συνολικά 23,37 χλμ. δικτύων οπτικών ινών.

Η Intrakat πρωτοπόρος στον τομέα των ευρυζωνικών έργων συνεχίζει την ανάπτυξή της και διευρύνει τη δραστηριότητά της σε εξειδικευμένα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτών.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.eu