2008

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Παιανία, 14 Φεβρουαρίου 2008 – Δύο νέες συμβάσεις με τους δήμους Ιωαννιτών και Προσοτσάνης (περιοχή Δράμας) υπέγραψε το τελευταίο διάστημα η Intrakat για την κατασκευή Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 2,23 εκατ. ευρώ (1,94 εκατ. για το Δήμο Ιωαννιτών και 0,29 εκατ. για το δήμο Προσοτσάνης), ενώ θα κατασκευαστούν συνολικά 28,30 χλμ δικτύου οπτικών ινών εκ των οποίων 24,90 χλμ στο δήμο Ιωαννιτών και 3,40 χλμ στο δήμο Προσοτσάνης.

Στις συμβάσεις προβλέπονται, η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και  διασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Η κατασκευή των δικτύων εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και συνιστά μοχλό ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής στην ελληνική επικράτεια, ιδιαίτερα δε στην περιφέρεια, παρέχοντας καλύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής  δραστηριότητας.

Με την ανάληψη των ανωτέρω έργων υλοποιείται με συνέπεια ο στρατηγικός σχεδιασμός της Intrakat για περαιτέρω διείσδυση στο χώρο των εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής όπου η εταιρεία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 572 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.eu