2023

Όμιλος Intrakat: Ο Λουκάς Καραλής αναλαμβάνει Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων

Παιανία, Δευτέρα 04/09/2023 – Καθήκοντα Chief Strategy and Investor Relations Officer στον Όμιλο Intrakat αναλαμβάνει ο κ. Λουκάς Καραλής, προερχόμενος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Ο κ. Λουκάς Καραλής, διακεκριμένο στέλεχος με εμπειρία άνω των 20 ετών στους τομείς χρηματοοικονομικής στρατηγικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θα έχει τη συνολική εποπτεία της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Στρατηγικής και των Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του μεταξύ άλλων μέσα από έργα εταιρικού μετασχηματισμού, στρατηγικών συνεργασιών και συναλλαγών, καθώς και μέσα από την διεύρυνση των σχέσεων με την επενδυτική κοινότητα.

Ο κ. Λουκάς Καραλής, εντάχθηκε στο δυναμικό του ΤΧΣ πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ από το 2018 ως σήμερα κατείχε και τη θέση του Chief Investment Officer, έχοντας μέχρι προσφάτως υπό την ευθύνη του τη Διεύθυνση Επενδύσεων και Αποεπενδύσεων καθώς και τις Επενδυτικές Σχέσεις του ΤΧΣ, ενώ ήταν μέλος και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ.

Όλα αυτά τα χρόνια, συμμετείχε ενεργά στην πλειονότητα των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει οι συστημικές και μη τράπεζες, στις οποίες το ΤΧΣ διατηρεί μετοχική σχέση, ενώ μέχρι προσφάτως είχε υπό την ευθύνη του την διαμόρφωση της στρατηγικής  του ΤΧΣ σχετικά με την προετοιμασία αποεπένδυσης του από τις συμμετοχές του στις συστημικές τράπεζες.

Επίσης, κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Portfolio Manager στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και Παρατηρητής, για λογαριασμό του ΤΧΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προηγουμένως κατείχε επιτελικές θέσεις στην EY και τη Eurobank τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.

Παλαιότερα, είχε εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και κεφαλαιαγορών, καλύπτοντας κυρίως συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Καραλής είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, με πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, κάτοχος MSc στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική από το Cass Business School και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Η Intrakat επιταχύνει και ενισχύει τη στρατηγική της για τον μετασχηματισμό της σε έναν σύγχρονο όμιλο, με διεύρυνση δραστηριοτήτων και διασπορά επενδύσεων σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, διεκδικώντας δυναμικά ηγετική θέση στην αγορά.

 

Λουκάς Καραλής

 

 

Σχετικά με την Intrakat

Με έτος ίδρυσης το 1987, η Intrakat αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους και πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με εδραιωμένη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης του ΜΕΕΠ και επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, περιβάλλοντος, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποίησης ακινήτων και διαχείρισης απορριμμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της και ξεχωρίζει για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Πρόκειται για έναν στρατηγικό εταίρο βιώσιμης ανάπτυξης με υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία, αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ανεπτυγμένο πρόγραμμα πρωτοβουλιών που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους, ο οποίος δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητάς του.  Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

 

Press Contact

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager
T: 210–6674646 E: ipapav@intrakat.gr W: www.intrakat.com