2023

Intrakat: Αναλαμβάνει για 3 ακόμη χρόνια τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου

Παιανία, Τρίτη 12/09/2023 – Η Ένωση Εταιρειών Intrakat – Kafsis αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου) και, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αναλάβει για 3 ακόμη χρόνια τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου, μίας εκ των σημαντικότερων υποδομών του νησιού. Πρόκειται για έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συνοδεύεται και από δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος.

Ο διαγωνισμός προβλέπει την παροχή του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ Μυκόνου, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Σημειωτέον ότι η Intrakat είχε αναλάβει αρχικά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών το 2020 και φιλοδοξεί να την συνεχίσει με ανάλογη επιτυχία.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, έχοντας θεσπίσει ένα νέο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και με την κατάλληλη τεχνική επίβλεψη και το εξειδικευμένο προσωπικό, κατάφερε κατά την διάρκεια της περιόδου 2020 – 2023 την  αδιάλειπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη υποδομή προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε έναν από τους πιο σημαντικούς  και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Με την υπογραφή της σύμβασης η Intrakat  θα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο νησί της Μυκόνου, όπου δραστηριοποιείται και στην τουριστική ανάπτυξη μέσα από σημαντικές επενδύσεις.

H Intrakat διαθέτει σημαντική εμπειρία στα έργα περιβάλλοντος, όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών – ένα σημαντικό έργο ΣΔΙΤ για την Κεντρική Μακεδονία -, η λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ Αττικής και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του νομού Βοιωτίας.

Η οργάνωση και η καλή λειτουργία των ΧΥΤΑ είναι καθοριστικής σημασίας για μία πιο βιώσιμη καθημερινότητα, ειδικά εάν λάβει κανείς υπ’ όψη την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον από την τόνωση της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει ανάλογη επίπτωση και στην παραγωγή και εισδοχή απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ. Αν και πλέον οι ΧΥΤΑ έχουν παραχωρήσει την προτεραιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων κυρίως στην ανακύκλωση, δεν παύουν να έχουν την αξία τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Και η διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους θεωρείται μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας – ειδικά σε περιοχές που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά έχουν περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας νέων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, όπως η Μύκονος.

 

Σχετικά με την Intrakat

Με έτος ίδρυσης το 1987, η Intrakat αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους και πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με εδραιωμένη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης του ΜΕΕΠ και επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, περιβάλλοντος, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποίησης ακινήτων και διαχείρισης απορριμμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της και ξεχωρίζει για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Πρόκειται για έναν στρατηγικό εταίρο βιώσιμης ανάπτυξης με υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία, αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ανεπτυγμένο πρόγραμμα πρωτοβουλιών που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους, ο οποίος δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητάς του.  Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

 

Press Contact

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager
T: 210–6674646 E: ipapav@intrakat.gr W: www.intrakat.com