2022

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

Παιανία, 9 Νοεμβρίου  2022

Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν επιστολής που απηύθυνε η Εταιρεία προς τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου σχετικά με τις προθέσεις τους για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της παρέλαβε

α) επιστολή της μετόχου εταιρείας «CASTELANO PROPERTIES LIMITED» η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 15,746% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) επιστολή της μετόχου εταιρείας «BLUE SILK LTD», η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 13,636% του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας,

γ) επιστολή της μετόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας,

με τις οποίες δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν,

καθώς και

δ) επιστολή της μετόχου εταιρείας «WINEX INVESTMENTS LIMITED», η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 31,704% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της να συμμετέχει στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν, καθώς και ταυτόχρονα να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της Εταιρίας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επενδύοντας προς τούτο ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ΕΥΡΩ.

Παιανία, 9 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο