2022

Ετήσια Παρουσίαση προς στους Αναλυτές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2021

Παιανία 13/05/2022

 

Θέμα: Ετήσια Παρουσίαση προς στους Αναλυτές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2021

 

Η INTRAKAT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 13 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Διοίκηση της Εταιρείας η Ετήσια Παρουσίαση προς στους Αναλυτές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2021.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.intrakat.gr ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr ).

 

Δείτε την Παρουσίαση Αναλυτών.