2022

Ανακοίνωση

Παιανία 05/07/2022

Θέμα: Ανακοίνωση

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, δ.τ. INTRAKAT (ATHEX: INKAT), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) μέτοχος της INTRAKAT κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών INTRAKAT, γνωστοποίησε, σε συνέχεια της από 30.06.2022 Ανακοίνωσης της, την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεών της με επενδυτές.
Κατόπιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως, η INTRACOM HOLDINGS, διατηρούσα στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους IΝTRAKAT (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης € 2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος €70.195.565,65, στην αγοράστρια «WINEX INVESTMENTS LIMITED», εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.