2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία 06/07/2022

 

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι την 01/07/2022 ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, προέβη στην πώληση 11.300 Kοινών Oνομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών INTRAKAT, συνολικής αξίας 26.129,15 ευρώ