2022

Απάντηση σε επιστολές χρηματιστήριου Αθηνών & επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Παιανία, 30/6/2022

 Απάντηση σε επιστολές χρηματιστήριου Αθηνών & επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2269/30.06.2022 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1602/30-6-22 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σχολιασμού δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου και σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με τον  βασικό μέτοχό της, Intracom Holdings, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Intracom Holdings βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη συναλλαγή που αφορά τη συμμετοχή της στην INTRAKAT, χωρίς να υπάρχει συμφωνία σήμερα.

Προς τούτο η Εταιρεία, προς προστασία του επενδυτικού κοινού, αλλά και σε ανταπόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοινό δείχνει σ΄αυτήν, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις, διαβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίοηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του.