2011

Νέα έργα συνολικού ύψους 12,7 εκ. ευρώ ανέλαβε πρόσφατα ο όμιλος INTRAKAT στην Ελλάδα και τη Ρουμανία

Παιανία, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Νέα έργα συνολικού ύψους 12,7 εκ. ευρώ ανέλαβε πρόσφατα ο όμιλος INTRAKAT στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα η INTRAKAT ανέλαβε στο Βουκουρέστι έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ (8,8 εκατ. RON) υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με το Ινστιτούτο Βιολογίας Βουκουρεστίου, το οποίο είναι τμήμα της Ρουμανικής Ακαδημίας. Πρόκειται για τις εργασίες ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του Ινστιτούτου Βιολογίας Βουκουρεστίου. Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών του Ινστιτούτου Βιολογίας Βουκουρεστίου με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής». To κτιριακό συγκρότημα του Ινστιτούτου αποτελείται από το κεντρικό κτίριο συνολικής επιφανείας 5.580 τ.μ. (3 όροφοι και υπόγειο), το Vivarium συνολικής επιφανείας 774 τ.μ. και το Greenhouse συνολικής επιφανείας 551 τ.μ. Tο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες.

Περαιτέρω η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, υπέγραψε σύμβαση ύψους 10,7 εκατ. ευρώ με τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 30 μήνες.

Σχετικά με την INTRAKAT

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 473 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com