2011

Η INTRAKAT εστιάζει σε έργα πράσινης ανάπτυξης και ΑΠΕ με μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία

Παιανία, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Η INTRAKAT, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Oμίλου INTRACOM, έχει επιδείξει σημαντικές αντιστάσεις στην κρίσιμη χρηματοοικονομική περίοδο που διανύουμε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός του ότι από το 2003 έχουν υλοποιηθεί στρατηγικές επιλογές και προσεκτικός σχεδιασμός σε λογικές επενδύσεις με παράλληλη συνεχή διεύρυνση σε νέους τομείς δραστηριοποίησης.

Το 2010 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σημαντικά έργα όπως το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, το Μαιευτήριο ΡΕΑ, τα Νοσοκομεία Κατερίνης και Κέρκυρας και το Garden Residence στην Πολωνία ενώ μέσα στο 2011 θα ολοκληρωθεί και το συγκρότημα πολυτελών τουριστικών κατοικιών Blue Riviera Levendi στον Αγ. Κωνσταντίνο. Παράλληλα η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερά τα οικονομικά μεγέθη της και να βελτιώσει τα λειτουργικά της έξοδα, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος και τις συνολικές υποχρεώσεις της.

Το τελευταίο διάστημα ο όμιλος INTRAKAT έχει αναλάβει την εκτέλεση σημαντικών έργων στους περισσότερους τομείς δραστηριοποίησής της, όπως την Κατασκευή του οδικού τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία στην Χαλκιδική, προϋπολογισμού 51,6 εκατ. ευρώ, τα δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Φιλοθέης-Κηφισιάς, προϋπολογισμού 27,4 εκατ. ευρώ (σε κοινοπρακτική μορφή με ποσοστό συμμετοχής 24% ) και την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό του Ινστιτούτου Βιολογίας Βουκουρεστίου στη Ρουμανία. Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης και διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά έργα έχει αναλάβει πρόσφατα τις παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα, προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ και την κατασκευή των δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η INTRAPOWER κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την ελληνική επικράτεια με πιο πρόσφατο Φωτοβολταϊκό Πάρκο, συνολικής ισχύος 1,6ΜW, στον Νομό Ημαθίας, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου INTRAKAT ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ περίπου.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα ο Όμιλος INTRAKAT με μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία εστιάζει στην εντονότερη δραστηριοποίηση του στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων (έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης), της διαχείρισης απορριμμάτων (waste to energy) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης-εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών πάρκων). Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την συμμετοχή σε αιολικά πάρκα. Επίσης σημαντική είναι η παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό (Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο, Αλβανία και Συρία) όπου υλοποιούνται σημαντικά έργα τεχνολογικής αιχμής.

Σχετικά με την INTRAKAT

Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 473 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr , Web: www.intrakat.com