2014

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «INTRAKAT» περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε σώμα

Παιανία, 23/01/2014

Α.Π.: 0022-

 

ΘΕΜΑ:«Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «INTRAKAT» περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε σώμα»

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ INTRAKATανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Χρήστος Δ. Μηστριώτης.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

● Δημήτριος Xρ. Κλώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

● Πέτρος Κ. Σουρέτης, Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

● Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Δημήτριος Αρ. Παππάς, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

● Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

● Χρήστος Δ. Μηστριώτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

● Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Αλέξανδρος Εμ. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Σωτήριος N. Φίλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος