2014

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Παιανία, 03/06/2014

Α.Π.:509.-

Θέμα: «Ετήσια ενημέρωση αναλυτών»

 

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 02/06/2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας  τηλεφωνική συνδιάσκεψη για την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2013.

H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr.