2003

Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/29.3.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με τη σύνταξη και διάθεση πληροφοριακού σημειώματος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την από 20.09.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και όπως η διάθεση αυτών τροποποιήθηκε με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με ημερομηνία 27.12.2002 και 23.06.2003, περιέχονται στο πληροφοριακό σημείωμα, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 15.00 στο Χ.Α., στην Αίθουσα Ενημέρωσης Συνδρομητικού Επενδυτικού Κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1- 1ος όροφος), στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ, καθώς επίσης και στα γραφεία της Εταιρίας ( 21 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου- 194 00 Κορωπί Αττικής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 667 4695)

Πληροφοριακό Σημείωμα
Ανακοίνωση XA-Πληροφοριακό Σημείωμα-Βεβαίωση