2012

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012 της INTRAKAT

Παιανία, 29/11/2012
Α.Π.:1553.-
Θέμα: «Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012 της INTRAKAT»

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», την Παρασκευή 30/11/2012.

Την ίδια ημέρα, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2012 έως 30/09/2012, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.