2012

Γνωστοποίηση αλλαγής στοιχείων της INTRAKAT

Παιανία, 15/10/2012
Α.Π.: 1377.-
Θέμα: «Γνωστοποίηση αλλαγής στοιχείων της INTRAKAT»

 

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, από την Δευτέρα 15/10/2012 ισχύουν τα ακόλουθα:

Νέος αριθμός τηλεφωνικού κέντρου: +30 210 667 4700

Νέος αριθμός fax της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων: +30 210 667 4793