2003

Γνωστοποίηση αντικατάστασης Οικονομικού/Διοικητικού Δι/ντη της "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Γνωστοποιείται από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, καθήκοντα Οικονομικού/Διοικητικού Διευθυντή της Εταιρίας αναλαμβάνει ο κ. Κουλοχέρης Σ. Βασίλειος (Α.Δ.Τ. Ξ 475984), στη θέση του παραιτηθέντος, λόγω συνταξιοδοτήσεως του, κ. Παναγιώτη Ι. Σκαλτσά.