2022

Δελτίο Τύπου: Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά η εισηγμένη – Στόχος η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €100 εκ., υπέρ των υφιστάμενων μετόχων – Ισχυρό αναπτυξιακό πλάνο με σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης

Παιανία, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 – Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat, με στόχο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100 εκ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους – ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν.

 

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. της Intrakat προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 100.000.000 εκ. ευρώ  και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει €50 εκατ. ως ενδυνάμωση του  υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης, και €50 εκατ. αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

 

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: «Η Intrakat διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο Όμιλο με μακρόπνοη προοπτική. Έχουμε έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό, προχωράμε δυναμικά και αποφασιστικά στον μετασχηματισμό της εταιρείας και διαμορφώνουμε μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή, η οποία θα μάς επιτρέψει να διερευνήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.», και τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να επανατοποθετήσουμε τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα».

 

Η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά ότι οι νέοι κύριοι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα η σημαντική έκπτωση  (discount 27,3% στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 21/10/22) στην τιμή απόκτησης κάθε νέας μετοχής και το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθιστά ξεκάθαρη την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει σε όλους τους παλαιούς μετόχους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

 

Σημειώνεται ότι το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου, σε σχέση με την κατασκευαστική του δραστηριότητα, ανέρχεται σε 1,3 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων της Εταιρείας και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που ανέλαβε στη διάρκεια του τρέχοντος έτους αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

 

H έντονη δραστηριοποίηση και οι αξιοσημείωτες επενδύσεις της εταιρείας στους τομείς των Α.Π.Ε όπου διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και αποθήκευσης ενέργειας 0,7 GW της προσδίδουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας.

 

Επιπρόσθετα, στον τομέα του Real Estate είναι ξεκάθαρος ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της Εταιρείας με το επιχειρηματικό της πλάνο να εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος,  η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες ενώ η πρόσφατα ανακοινωθείσα συνεργασία με το Ellington Management Group, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions, καθιστά την Intrakat στρατηγικό συνεργάτη ενός Ομίλου που διεθνώς θεωρείται κορυφαίος στη διαχείρισης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με εμπειρία τριών δεκαετιών.

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 2001 και κατέχει πτυχίο 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων δημόσιας υποδομής, ΣΔΙΤ, περιβαλλοντικών έργων, έργων καινοτομίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας συσσωρεύσει στην 35χρονη παρουσία της στην αγορά, σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία καθώς και εκτεταμένη εξειδίκευση.

Press Contact

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr W:  www.intrakat.com