2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΥΨΟΥΣ 19, 83 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ

Παιανία, Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 – Νέα σύμβαση υπέγραψε πρόσφατα η INTRAKAT με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για το έργο «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» συνολικού συμβατικού τιμήματος 19,83 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί σε χώρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Αθήνα και αφορά το σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή όλου του προσφερόμενου συστήματος τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων (κύριου και εφεδρικού) για δυνατότητα επικοινωνίας με 100.000 μετρητές, την προμήθεια και εγκατάσταση του, τις δοκιμές, θέση σε λειτουργία και την παράδοση του στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο Σύστημα μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με επικοινωνιακό υλικό (μόντεμ) κινητής τηλεφωνίας, των μετρητικών διατάξεων 60.000 μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης του Δικτύου Διανομής, που ανήκει στο διασυνδεδεμένο και μη σύστημα και την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών για την άρτια κατασκευή του έργου.

Συγκεκριμένα η σύμβαση είναι «turn key solution» και περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιμών και ρυθμίσεων και την παράδοση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των ακολούθων:

  • Κέντρου τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων όλων των μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής (κύριου και εφεδρικού) και
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο σύστημα των μετρητών και του επικοινωνιακού μέσου των μετρητικών σημείων χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 26 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.