2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41,43 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Παιανία, Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 – H INTRAKAT υπέγραψε νέα σύμβαση με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» την 26.06.2013, για την κατασκευή του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Βελτίωση-Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5(Χ.Θ. 0+000-Περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4a, προϋπολογισμού 41,43 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση – αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από την περιοχή του Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 – περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200). Στις εργασίες περιλαμβάνονται η δημιουργία δύο νέων ανισόπεδων κόμβων (ΑΚ14 25ης Μαρτίου και Α/Κ Μακρυγιάννη), η αναβάθμιση του Α/Κ Λαγκαδά, η αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, κεντρικής νησίδας (βάσει νέων προδιαγραφών) και ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του τμήματος καθώς και παρεμβάσεις στο παράπλευρο και τοπικό δίκτυο. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού, σήμανσης, ασφάλειας, οικοδομικών και πρασίνου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 28 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.