2004

Παρουσίαση αναπτυξιακού σχεδίου και νέων προοπτικών

Το 2004, χρονιά ορόσημο για τον κατασκευαστικό κλάδο, βρίσκει την INTRAKAT με νέα εταιρική ταυτότητα και σύγχρονη οργανωτική δομή, ριζικά ανανεωμένη σε ανθρώπινο δυναμικό, σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης και με στρατηγική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κρίσιμης μετα-ολυμπιακής περιόδου. Η υψηλή εξειδίκευση και η επιτυχημένη πορεία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελεί τον πυρήνα αλλά και την καλύτερη εγγύηση για το μετασχηματισμό σε μια δυναμική κατασκευαστική εταιρεία με σημαντική παρουσία σε όλους τους σύγχρονους τομείς των ιδιωτικών και δημοσίων έργων υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι βασικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού σχεδίου για το επόμενο χρονικό διάστημα επικεντρώνονται στην σταθεροποίηση των πωλήσεων με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας στην εγχώριο και διεθνή αγορά. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι – προοπτικές της εταιρείας είναι:

  • Η διατήρηση της κερδοφορίας που θα επιτευχθεί μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης
  • Η σταθεροποίηση των πωλήσεων στον Τηλεπικοινωνιακό Τομέα και ιδιαίτερα στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας
  • Η ανάπτυξη-στροφή της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε Οικοδομικά -Η/Μ και Βιομηχανικά έργα, τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα
  • Η δραστηριοποίηση της θυγατρικής εταιρείας IN.MAINT στον χώρο της συντήρησης κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι προοπτικές στο συγκεκριμένο εγχείρημα διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού και οργανωμένων αντίστοιχων εταιρειών στην τοπική αγορά
  • Η είσοδος στο χώρο των έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  • Η δυναμικότερη δραστηριοποίηση και επέκταση στο χώρο του Φυσικού Αερίου, τόσο στην κατασκευή δικτύων Φυσικού Αερίου όσο και για την ανάπτυξη δράσης με σκοπό την προώθηση του Φυσικού Αερίου ως ενεργειακό προϊόν, μέσω της νεοϊδρυθείσας ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Η ενίσχυση της παρουσίας της INTRAKAT στο ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο των διεθνών αγορών, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη, μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών με αντίστοιχες Ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά
  • Η επίτευξη συνεργασιών στον Ελληνικό χώρο με σημαντικές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου με σκοπό την ενεργή δραστηριοποίηση της εταιρείας σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, συμβάσεις παραχώρησης και έργα υποδομής.

Από τις αρχές του 2004 οι λειτουργίες της εταιρείας σταδιακά προσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης, του οποίου η υλοποίηση θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη διετία.

Ήδη κατά το τρέχον έτος η INTRAKAT έχει κινηθεί δυναμικά στο χώρο των ιδιωτικών κτιριακών έργων και διατηρεί την ηγετική της θέση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών με υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 58,57 εκατ. Ευρώ. Ειδικότερα οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ανά κατηγορία έργων διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οικοδομικά έργα & Η/Μ έργα 30,80 εκ. ευρώ
  • Τηλεπικοινωνιακά έργα 27,77 εκ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί από 38 έως 42 εκ. ευρώ ενώ αν προστεθούν τα έργα από συμμετοχές μας σε κοινοπραξίες, ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει από 50 έως 54 εκ. ευρώ. Η κερδοφορία προβλέπεται να κυμανθεί σε παρόμοια επίπεδα με το 2003, της τάξεως του 15-16%.
Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής εταιρείας INTRACOM CONSTRUCT για την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8 εκ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. Ευρώ για το 2003.

Η εταιρεία IN.MAINT έχει αναλάβει ήδη σημαντικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης με εταιρείες του ομίλου INTRACOM, Δελτα Singular, Μυτιληναίος, Κορασίδης κλπ, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών για το 2004 στα 1 εκ. ευρώ, ενώ το 2005 προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα 2 εκ. ευρώ.