2004

Σημαντική Αύξηση των Κερδών για την INTRAKAT

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της ΙΝΤRΑΚΑΤ για το εννεάμηνο 2004 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2003, καθώς διαμορφώθηκαν στα 6,7 εκατ. Ευρώ έναντι 3,8 εκατ. Ευρώ το 2003, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 24,02 εκατ. Ευρώ έναντι 26,21 εκατ. Ευρώ το 2003.
Επισημαίνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας (EBIT) ανήλθε σε 5,1 εκατ. Ευρώ, από 2,8 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 84%.
Η αύξηση της κερδοφορίας επιβεβαιώνει τους στόχους της νέας διοίκησης, η οποία από τις αρχές του έτους προέβη σε μία ριζική οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση και στη δημιουργία ενός νέου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσοίωνων προβλέψεων για τον κλάδο. Το σχέδιο ανανέωσης στηρίζεται στην εντατικοποίηση της δραστηριότητας της εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βαλκανικές χώρες) και στην είσοδο σε νέους αναπτυσσόμενους τομείς, όπως είναι το περιβάλλον και το φυσικό αέριο.