2004

Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΙΝΤRΑΚΑΤ στο χώρο του Φυσικού Αερίου

Την δυναμικότερη δραστηριοποίησή της στο χώρο του Φυσικού Αερίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επιχειρεί η “INTRAKAT” με τη σύσταση της νέας εταιρείας “ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” μαζί με την “ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ”. Σκοπός της είναι η προώθηση του φυσικού αερίου ως ενεργειακού προϊόντος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές Business to Customer Services, με μια σειρά από υπηρεσίες όπως:

-Πώληση νέων συνδέσεων
-Μελέτη-Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων
-Πώληση και εγκατάσταση δικτύων και συσκευών
-Συντήρηση εγκαταστάσεων και συσκευών

Η INTRAKAT συμμετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό 51% και με την ίδρυση της αποσκοπεί στην διεύρυνση του αντικειμένου της στον αναπτυσσόμενο τομέα του φυσικού αερίου, όπου ήδη κατασκευάζει δίκτυα στην Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική Αττική και συγκεκριμένα συμμετέχει στα 600 από τα 900 συνολικά χιλιόμετρα που κατασκευάζονται στην Αττική.