2018

Ανακοίνωση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) σχετικά με την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα

Παιανία, 25/07/2018

Α.Π.:61800334.-

 

Ανακοίνωση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) σχετικά με την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT), σε συνέχεια της αιφνίδιας απώλειας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σωκράτη Σ. Κόκκαλη ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου ανθρώπου και σημαντικού στελέχους του Ομίλου και υποβάλει τα θερμά συλλυπητήρια στον ιδρυτή της Εταιρείας κ. Σωκράτη Κόκκαλη και την οικογένειά του.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 23/07/2018, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 18 παρ. 8 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3016/2002 περί ελαχίστου αριθμού μη εκτελεστικών μελών, αποφάσισε τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26/06/2019, από τα εναπομείναντα εννέα μέλη, χωρίς την αναπλήρωση του εκλιπόντος.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως.

  • Δημήτριος Χ. Κλώνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
  • Γεώργιος Αρ. Άννινος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Δημήτρης Σ. Θεοδωρίδης, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
  • Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Δημήτρης Αρ. Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.