2006

Υποβολή Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Προς το
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Τμήμα Εταιρειών Βιομηχανικού Τομέα & Πρωτογενούς Παραγωγής
Πεσμαζόγλου 1- 105 59 Αθήνα
Υπ�ψιν κου Ιωάννη Ρούσσου
Κωδικός Χ.Α.: Κ4-01-001

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον δ.τ., INTRAKAT»

Κύριοι,

σας υποβάλουμε συνημμένα πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θέμα “Γνωστοποίηση παραίτησης του κ. Γεωργίου Κ. Δεληγιάννη από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή ενός (1) αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους”

Για την Εταιρεία

Πέτρος Κ.Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος