2006

Γνωστοποίηση αποχώρησης αναπληρωτή οικονομικού διευθυντή

Σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και την από 17.07.2006 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η INTRAKAT γνωστοποιεί (α) την αποχώρηση από την εταιρεία του κ. Παναγιώτη Ι. Χαραλάμπους,  Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή και Υπεύθυνου Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος (Εργοστασίου) της Εταιρείας και (β) τον ορισμό της κας Καίτης Τζανέκα ως Υπεύθυνης Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος (Εργοστασίου) της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά του κ. Π. Χαραλάμπους, στην εταιρεία, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και του εύχονται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.