2021

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.