2022

Δελτίο Τύπου – Αρχική συμφωνία επί των βασικών ενδεικτικών όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του Ομίλου INTRAKAT

Δελτίο Τύπου

 

Αρχική συμφωνία επί των βασικών ενδεικτικών όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του Ομίλου INTRAKAT

Παιανία, Δευτέρα 07/02/2022 – Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της δομής για την εκτέλεση του επενδυτικού της πλάνου, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση θυγατρικών της εταιρειών, με το συνολικό ποσό των έως 120 εκατ. ευρώ από κοινού και ισόποσα από τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Διοργανώτριες Τράπεζες), έχοντας υπογράψει τους σχετικούς βασικούς ενδεικτικούς όρους και προϋποθέσεις αυτής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για χρηματοδοτήσεις αντίστοιχης φύσης.

Το προϊόν της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και λειτουργία σταθμών ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και τέσσερα ώριμα αιολικά πάρκα ισχύος 100 ΜW,  καθώς και για τη συμμετοχή και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι η  Εταιρεία με την ολοκλήρωση της κατασκευής των ανωτέρω τεσσάρων ώριμων αδειοδοτικά έργων, αναμένει ενίσχυση των ενοποιημένων λειτουργικών της κερδών σε επίπεδο EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ ανά έτος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Η οριστικοποίηση της ανωτέρω χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και τη διεύρυνση της κεφαλαιακής της βάσης, προκειμένου απρόσκοπτα να συνεχιστεί το δυναμικό και εξωστρεφές επενδυτικό της πλάνο σε κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος & τεχνολογίας, έργα ΑΠΕ και ΣΔΙΤ, καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένων έργων Real estate,  τοποθετώντας την Εταιρεία στο προσκήνιο των εξελίξεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως το 2022 θα αποτελέσει μία δυναμική χρονιά γεμάτη ευκαιρίες και προκλήσεις και εργάζεται πυρετωδώς ώστε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, η αξιοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, θα οδηγήσουν την Εταιρεία στο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους τομείς δραστηριοποίησής της, καθώς και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες προς διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους.

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από το 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Με την πολύχρονη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει δραστηριοποιείται στα δημόσια έργα υποδομών, περιβάλλοντος και τεχνολογίας, σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, σε έργα ΑΠΕ & ενεργειακά και στην ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr W: www.intrakat.com