2006

Γνωστοποίηση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2005

Παιανία 08-06-2006

Α.Π.:3448

Προς το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Τμήμα Εταιρειών Βιομηχανικού Τομέα & Πρωτογενούς Παραγωγής

Πεσμαζόγλου 1- 105 59 Αθήνα

Υπ�ψινκου Ιωάννη Ρούσσου

Κωδικός Χ.Α.:Κ4-01-063

ΘΕΜΑ: �νωστοποίηση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2005 της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT.�/b>

Κύριοι,

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι,από την Τρίτη 13/06/2006 το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 της εταιρείας διατίθεται προς ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού:

  • σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intrakat.gr., και
  • δωρεάν, σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας, 19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6674346).

Για την Εταιρεία

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Διευθύνων Σύμβουλος