2017

Ανακοίνωση

Παιανία, 04/08/2017

Α.Π.: 61700932.-

 

Η INTRAKAT σε συνέχεια της από 17/10/2016 δημοσιοποιηθείσας απάντησης της σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της από 03/08/2017 υπ’αριθμ. 642/2017 κοινοποιηθείσας απόφασης διευθέτησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί την προτεινόμενη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπαγωγή της στην Διαδικασία Διευθέτησης  Διαφορών με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο ότι είναι προς το εταιρικό συμφέρον να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση καμίας νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

(β) Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διευθέτησης επεβλήθη στην INTRAKAT πρόστιμο ύψους 4.300.493 ευρώ, ποσό για το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί πρόβλεψη στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2016 και δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.

(γ) Η Απόφαση της Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι ουδεμία παράβαση του δίκαιου του ανταγωνισμού διεπράχθη από την INTRACOM HOLDINGS.