2021

Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT») ανακοινώνει, ότι στις  25.11.2021 υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία «AMICROSS LTD» με τους βασικούς όρους για την κατασκευή συγκροτήματος ξενοδοχείων και βιλών στο  «Καλό Λιβάδι» Μυκόνου , προϋπολογισμού €67.000.000.