2019

Ανακοίνωση απόκτησης ποσοστού 13,33% της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2019 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της, σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και μετά από τη λήψη των κατά Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, απέκτησε  στις 20.12.2019 από την  εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»),  ποσοστό 13,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.». Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους που είχαν αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών.