2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Παιανία, 14/06/2019

Α.Π.:61900278.-

Θέμα: «Ετήσια ενημέρωση αναλυτών»

 

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 14/06/2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018.

H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr .

Δείτε την ενημέρωση αναλυτών: (LINK ΓΙΑ PDF ΑΡΧΕΙΟ GR)