2019

Γνωστοποίηση ορισμού νέου Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

Παιανία 23/05/2019

Α.Π.:61900220.-

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ορισμού νέου Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, δ.τ. INTRAKAT, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του N. 3016/2002, ότι με την από 21-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε νέος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ο κ. Χαράλαμπος Κανέλλης σε αντικατάσταση της κας. Μαριάννας Καϊμενοπούλου.