2019

Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της έκθεσης εκτίμησης της παρ. 4 άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία»

Sorry, this entry is only available in Greek.