Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Παιανία, 25/05/2018

Α.Π.:61800236.-

Θέμα: «Ετήσια ενημέρωση αναλυτών»

 

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 25/05/2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017.

H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr .