Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, είναι μέλος του
Intracom Holdings Group

μάθετε περισσότερα για την Intrakat