2012

Υπεγράφη η σύμβαση για το νέο αεροδρόμιο της Πάρου

Παιανία, Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Υπεγράφη την Παρασκευή 7/9/2012 μεταξύ της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρικής της INTRAKAT, και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η σύμβαση για το έργο «ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ». Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 15,3 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή:

  • 1. Διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών διαστάσεων μήκους 1.400μ και πλάτους 30μ
  • 2. Δύο συνδετήριων τροχοδρόμων που θα συνδέουν το διάδρομο με το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών.
  • 3. Δαπέδου στάθμευσης Αεροσκαφών
  • 4. Περιμετρικής – Υπηρεσιακής Οδού
  • 5. Χώρου εφοδίων
  • 6. Τεχνικών έργων αποστράγγισης.
  • 7. Φωτοσήμανσης διαδρόμου και τροχοδρόμων και φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 700 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το νέο Αεροδρόμιο της Πάρου είναι ένα σημαντικό συγκοινωνιακό και τουριστικό έργο που αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης και κατ’ επέκταση στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.