2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Παιανία,  10/07/2007

Θέμα : «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ INTRAKAT,  ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ»

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα με  το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, ολοκληρώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματός της στη Συρία, με έδρα την Δαμασκό (East Mezzah Area, Farabi Street).