2011

Οικονομικά αποτελέσματα 2011

Α’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2011
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2011

Β’ τρίμηνο
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2011
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2011

Γ’ τρίμηνο
Στοιχεία και Πληροφορίες 9Μ 2011
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2011

Έτος
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Θυγατρικές

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

EUROKAT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INMAINT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRACOM CONSTRUCT
Ετήσια oικονομική έκθεση 2011

INTRAPOWER
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

FRACASSO HELLAS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRADEVELOPMENT
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

INTRA-PHOS
Στοιχεία και πληροφορίες έτους 2011
Ετήσια οικονομική έκθεση 2011