2019

Παύση Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Παιανία 11/06/2019

Α.Π.:61900271.-

 

ΘΕΜΑ: Παύση Ειδικής Διαπραγμάτευσης

 

Η Εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, με διακριτικό τίτλο INTRAKAT, γνωστοποιεί ότι συμφώνησε από κοινού με την Εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. την λήξη της από 05/06/2018 Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

 

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της την 07/06/2019, ενέκρινε την παραίτηση της Εταιρίας – Μέλους του Χ.Α. MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο INTRAKAT  και όρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης  την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019.