2005

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRAKAT, ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η ίδρυση:
(α) του υποκαταστήματός της στην Αρμενία, με έδρα το Ερεβάν Αρμενίας και διάρκεια αορίστου χρόνου. Το υποκατάστημα έχει καταχωρηθεί στο Κρατικό Κατάστιχο της Περιφέρειας Νορκ-Μαράς της Αρμενίας με αριθμό καταχώρησης 273.060.04031/05 και κωδικό 39156362, και
(β) του υποκαταστήματός της στην Λιβύη, με έδρα την Τρίπολη Λιβύης, για χρονική περίοδο πέντε ετών. Η ίδρυση του υποκαταστήματος εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 264/2005 απόφαση της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομικών και αριθμό φακέλου 1621/2005 της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Σχεδιασμού και Οικονομίας της Λιβύης.

Η ίδρυση των ανωτέρω υποκαταστημάτων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της INTRAKAT στο εξωτερικό.