2006

Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT

Σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την 21/3/2006 ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Συμβούλου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά του κου Γ. Δεληγιάννη στις δραστηριότητες του Ομίλου INTRAKAT εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και του εύχονται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.
Η Εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την αναπλήρωση της θέσεως του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της.