2006

Γνωστοποίηση διοικητικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT, ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση από την INTRAKAT της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και το δ.τ. INTRAMET, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 16/01/2006, ενέκρινε τη διοικητική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1) Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου
2) Τεχνικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος του Νικολάου με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Παππά του Αριστείδη
3) Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών και Εργοστασίου της Εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Σπυρίδων Τζιώτης του Γεωργίου-Αντωνίου με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Νέζη του Ανδρέα
4) Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακών Έργων της Εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Νικόλαος Φραγκάκος του Ιωάννη
5) Διευθυντής Εξωτερικού και Θυγατρικών ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη
6) Οικονομικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Βασίλειος Κουλοχέρης του Σεραφείμ με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους του Ιωάννου