2005

Γνωστοποίηση Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της εταιρείας INTRAKAT

Σύμφωνα με το στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ�ριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι με την από 14-2-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στην Διοικητική Αναδιοργάνωση της εταιρείας ως εξής:

1)Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ.Μιχάλης Ματτές του Νικολάου
2)Εμπορικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Νικόλαος Καπλανίδης του Αριστοτέλη
3)Τεχνικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος του Νικολάου με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Παππά του Αριστείδη
4)Οικονομικός / Διοικητικός Διευθυντής ορίσθηκε ο κ. Βασίλειος Κουλοχέρης του Σεραφείμ.
5)Διευθυντής Παρακολούθησης Θυγατρικών ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη
6)Διευθυντής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης ορίσθηκε ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης του Ζαφειρίου