2017

Γνωστοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»

Παιανία, 14/06/2017

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση για την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι υπεγράφη μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας  «ARCHIRODON GROUP NV», «INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και «ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο  «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 36,2 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 έτη, εκ των οποίων οι 22 μήνες αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο. Η INTRAKAT συμμετέχει στην ανωτέρω κοινοπραξία με ποσοστό 40%.