2021

Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος

Παιανία 13/04/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α, γνωστοποιεί τη διάθεση προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό Πληροφοριακού Σημειώματος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α (https://www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.intrakat.gr)