2012

Υπογραφή νέων συμβάσεων έργων για την INTRAKAT

Παιανία, Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT»,
η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)»,
συνολικού προϋπολογισμού 59,1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την:

1. κατασκευή δίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού συνολικού μήκους 3,3 χλμ
2. κατασκευή νέων αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 2,1 χλμ
3. κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου ονομαστικής παροχής 2.340 μ3/ωρ
4. κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοίγματος 23,75 μ
5. κατασκευή αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 410 μ.

Η INTRAKAT συμμετέχει στην ανάδοχο κοινοπραξία με ποσοστό 25% και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Επίσης, η INTRAKAT υπέγραψε σύμβαση ύψους 2,9 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Α.Ε. για το έργο «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού ταινιοδρόμων
Β=2400mm για το νέο κόμβο ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7». Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά, συναρμολόγηση,
ανέγερση και τις δοκιμές των ταινιογεφυρών και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο.

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 399 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr  , Web: www.intrakat.com