2016

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Παιανία, 03/06/2016

Α.Π.:972.-

Θέμα: «Ετήσια ενημέρωση αναλυτών»

 

Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 03/06/2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2015.

H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr .