2013

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013 της INTRAKAT

Παιανία, 28/11/2013

Α.Π.:1246.-

Θέμα: «Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013 της INTRAKAT»

 

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013 μητρικής και ομίλου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, την Παρασκευή 29/11/2013.